Signal jammer Papua New Guinea - signal jammer Grand Prairie

Signal jammer Papua New Guinea,signal jammer Grand Prairie,Basic Info Model NO.: CPJP8 2ggsm900MHz: 925-960MHz 2gdcs1800MHz: 1805-1880MHz 3G2100MHz: 2110-2170MHz 4glte700MHz: 725-770MHz 4glte2600MHz: 2620-2690MHz WiFi2.4G: 2400-2483MHz ...